Bepalingen & Veiligheid

Bepalingen van de NRZ - Nationale Raad Zwemveiligheid

In Nederland worden de Nationale Zwemdiploma's uitgegeven door de NRZ. Stichting DSO is aangesloten bij de NRZ en volgt de regelgeving zoals die voor het nationale Zwem-ABC door de NRZ is vastgesteld.

De nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid hangt samen met de aanpassing van de exameneisen bij het diplomazwemmen. Iedere paar jaar worden deze exameneisen geëvalueerd en herzien in samenwerking met de zwembranche. De huidige titel voor deze exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. Met de herziening sluiten de exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Hieronder de relevante downloads.

Lesplan Zwem-ABC

Indien deelnemers van DSO de capaciteiten hebben om in de toekomst een officieel zwemdiploma te halen, zullen de instructielessen gegeven worden door erkende instructeurs conform het onderstaande lesplan.

 Lesplan Zwem ABC v 1_0 DSO

Veiligheid

Het zwemmen met mensen met een beperking vereist strenge maatregelen t.a.v. de veiligheid. Binnen de grenzen van een ieders capaciteiten wordt gevraagd aan alle deelnemers, familieleden en vrijwilligers op de hoogte te zijn van:

Het calamiteitenplan van DSO

  CALAMITEITENPLAN DSO-BHV UITGAVE 1 1 SEPTEMBER 2013

Het ontruimingsprotocol van DSO

 Protocol ontruiming bij lessen DSO

Toezichthouders protocol

 Toezichthouders protocol v 1_1 DSO

EHBO & BHV

Diverse vrijwilligers van Stichting DSO zijn in het bezit van erkende EHBO en BHV certificaten. Kopieën van deze certificaten zijn iedere zondagmorgen in te zien in de klapper bij de linker entree van het zwembad (de ingang die DSO deelnemers en vrijwilligers gebruiken).

Registratie (bijna) ongevallen

In het geval zich tijdens de zwemles van Stichting DSO een (bijna) ongeval voordoet, dient te allen tijde daarvan melding gemaakt te worden bij het bestuur van DSO. Dit dient te gebeuren door onderstaand formulier in te vullen door een van de aanwezige toezichthouders en op te sturen (mag digitaal) naar de voorzitter van DSO.

  Registratieformulier (bijna) ongevallen DSO