Ervaar hoe fijn sporten is - meld je aan!

Sporten is voor mensen met een beperking vaak niet mogelijk bij een gewone sportvereniging. Kom daarom sporten bij Stichting DSO en ervaar hoe fijn het is om sportief bezig te zijn. Je wordt fitter en blijer en het is nog gezond ook!

Je hoeft je bij ons aan niemand te meten. Sportief bewegen staat voorop..... meld je aan - join the club!

Procedure van aanmelding

Aanmelden kan het makkelijkste via de email naar het secretariaat van Stichting DSO - info@stichtingdso.nl

Op basis van dit eerste contact wordt meestal een afspraak ingepland voor de ouders c.q. begeleider van de potentiële deelnemer om te gaan kijken bij het zwemmen (op zondagmorgen) dan wel het paardrijden (op zaterdagmiddag).

Infien de potentiele deelnemer mee wil komen om te kijken of DSO iets is voor hem/haar, dan mogen zij natuurlijk meekomen om zelf hun oordeel te geven of ze willen komen sporten.

Indien de coördinator van het zwemmen of paardrijden besluit dat u of uw kind geschikt is om aangemeld te worden en er is plaats in een groep, dan krijgt u van DSO een officieel inschrijfformulier toegestuurd.

Dit formulier dient volledig ingevuld en voorzien te worden van een verklaring van geen bezwaar door een behandelend arts of specialist. Hierna wordt het formulier geretourneerd aan Stichting DSO. Formulieren zonder stempel c.q. verklaring van geen bezwaar worden niet geaccepteerd.

De minimale leeftijd voor deelnemers is gesteld op 6 jaar.

Mocht er geen plaats zijn bij het zwemmen en/of paardrijden wordt de potentiële deelnemer op een wachtlijst geplaatst.

Deelnemers en/of ouders/verzorgers vrijwaren Stichting DSO van aansprakelijkheid.

Kosten

Iedere deelnemer is verplicht jaarlijks een bijdrage in de onkosten te vergoeden. De bijdrage is voor seizoen 2023/2024 vastgesteld op:

€ 65,-  voor het zwemmen
€ 115,-  voor het paardrijden

Betalingsinstructies ontvangt u via de penningmeester van Stichting DSO.