Zwemmen bij Stichting DSO

Onder leiding van de zwemcoördinator, instructeurs en bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers wordt er gezwommen. Soms individueel, soms in groepsverband kunnen er ook zwemvaardigheden getraind worden.

Het behalen van een diploma door de deelnemers behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden, maar de nadruk licht op het recreatief bewegen in water.

zwem-abc

Algemeen

Er wordt gezwommen in zwembad de IJzeren Man, Geurtsvenweg 1, 6006 SN te Weert. Op vrijwel iedere zondag in de periode september t/m juni wordt gezwommen in twee groepen:

Groep 1 :  09:00 tot 09:45 uur
Groep 2 :  09:45 tot 10:30 uur

Onder leiding van de zwem coördinator, instructeurs en vrijwilligers wordt er vrij gezwommen, zwemvaardigheden getraind en ook gesnorkeld. Het behalen van een diploma door de deelnemers behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden, maar de nadruk licht op het recreatief bewegen in water.

DSO is in het bezit van het Licentie Zwem-ABC van de NRZ en mag dus officiële zwemexamens organiseren.

Stichting DSO committeert zich aan de gedragscode van de zwembadbranche NRZ. Deze gedragscode is beschikbaar via de Download pagina van deze website.

Er wordt ook afstand gezwommen, hierbij wordt het totaal van alle afstanden die men gedurende het seizoen zwemt geregistreerd. Het is ook mogelijk om op recreatieve wijze de zwemvaardigheden op peil te houden. Alle zwemactiviteiten vinden plaats onder deskundig toezicht.

Locatie zwemmen:

Zwembad de IJzeren Man, Geurtsvenweg 1, 6006 SN - Weert

Kosten:

Iedere deelnemer is verplicht jaarlijks een bijdrage in de onkosten te vergoeden. De bijdrage is voor seizoen 2023-2024 vastgesteld op €65,- per seizoen en dient te worden overgemaakt naar rekening IBAN NL84ABNA0575219912. Hiervoor ontvangt u automatisch een factuur.

Begeleiders en deelnemers
Indien u (als ouder of begeleider) betrokken bent bij de begeleiding van één of meerdere deelnemers bestaat de mogelijkheid om tijdens het verblijf in het zwembad, voorzien van het juiste schoeisel (badslippers of blauwe schoen-overtrek-hoezen) de verrichtingen zittend aan de zijkant van het bad waar te nemen. U dient zich te allen tijde tijdens het zwemmen te onthouden van opmerkingen naar de deelnemers en de vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat u toch uw opmerkingen wilt uiten dan heeft u, van 9:30 - 9:45 en van 10:15 - 10:30 gelegenheid de zwem coördinator te spreken.

Algemeen:

1. Stichting DSO committeert zich aan de gedragscode van de zwembadbranche NRZ. Details kunt u vinden op de Download pagina van deze website.

Indien u een klacht heeft inzake DSO kunt u zich wenden tot het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van DSO. Details staan op de CONTACT/KLACHTEN pagina van deze website. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om klachten te melden via een centraal landelijk telefonisch meldpunt van het NOC-NSF. Details kunt u vinden via onderstaande link:

http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspuntsport

2. Gedurende het zwemmen is het voor vrijwilligers, deelnemers en familieleden ten strengste verboden om foto's te maken!

3. Stichting DSO werkt nauw samen met de Reddings Brigade Weert.

Uitleg Vertrouwenspunt Sport:

Diploma, afstandszwemmen & snorkelen

Het behalen van één of meerdere zwemdiploma's

  1. Recreatief bewegen in water is het primaire doel van de zwemafdeling van DSO. Indien deelnemers capaciteiten bezitten om te trainen voor één van de landelijke erkende zwemdiploma's bestaan hiervoor mogelijkheden. U dient er wel rekening mee te houden dat dit individueel zal worden bekeken en de mening van de instructeur en zwem coördinator zijn bepalend of men in aanmerking komt voor deelname aan het examenprogramma en de daarbij behorende trainingen.
  2. Indien deelnemers in aanmerking komen voor een landelijk erkend zwemdiploma, zullen de instructielessen gegeven worden door erkende zweminstructeurs. Vooraleer een deelnemer daadwerkelijk op examen mag, wordt hij of zij beoordeeld door instructeurs van de Reddings Brigade Weert (RBW). Bij een positief advies wordt de deelnemer aangemeld op de landelijke website van de NRZ en zal het examen afgenomen worden in aanwezigheid van een onafhankelijke vertegenwoordiger van de NRZ. Stichting DSO organiseert het examenzwemmen 1 maal per jaar en wel in de maand juni.
  3. Nieuw vanaf seizoen 2019-2020 is de mogelijkheid voor deelnemers om te snorkelen. Deelnemers moeten dan wel minimaal in het bezit zijn van een C Diploma. Een en ander in overleg met de zwem coördinator.

Afstandzwemmen
Sommige deelnemers proberen gedurende de zwemuren, zoveel mogelijk 25 meter banen te zwemmen. De gezwommen banen worden door een speciaal hiervoor aangewezen vrijwilliger genoteerd. Aan het einde van het zwemseizoen wordt de totaal gezwommen afstand vermeld op een oorkonde die tijdens de diploma uitreiking wordt uitgereikt aan de deelnemer.

Op de voorlaatste zwemzondag van het seizoen wordt er diploma gezwommen en vindt er na afloop een feestelijke diploma en certificaten uitreiking plaats, onder het genot van een kopje koffie, een glaasje fris en heerlijke Limburgse vlaai.