VRIJWILLIGERS


Om het mogelijk te maken dat deelnemers met een beperking vrijwel iedere zondag kunnen zwemmen en iedere zaterdag kunnen paardrijden, zijn een groot aantal vrijwilligers noodzakelijk. Stichting DSO prijst zich zeer gelukkig met een gezonde hoeveelheid, kwalitatief zeer goede groep vrijwilligers. We zijn echter altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ook voor de toekomst de deelnemers te kunnen laten sporten!

Meld je aan, want vrijwilligers maken het verschil!

Potentiële vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met DSO door:

1/ Een e-mail te sturen naar info@stichtingdso.nl

2/ Contact op te nemen via Punt Welzijn (tel/email adres), welke u dan verder zal leiden

3/ Direct contact op te nemen met een van de bestuursleden, waarvan de details vermeldt zijn onder ‘CONTACT’

Algemeen 

1/ Het wettelijk vereiste aantal vrijwilligers met BHV/EHBO diploma is aanwezig bij het zwemmen.

2/ Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd via de Gemeente Weert.

3/ Vrijwilligers bij het zwemmen en het paardrijden dienen zich op de hoogte te stellen van een reglement gedragscode zoals opgesteld door Stichting DSO (nadere informatie via de Download pagina). Bij het zwemmen committeert Stichting DSO zich eveneens aan de 'Gedragscode voor de zwembranche' zoals opgesteld door de NPZ.

4/ Stichting DSO verlangt van iedere nieuwe vrijwilliger (boven de 18 jaar) een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). DSO zal assisteren in het verkrijgen van deze verklaring.

5/ Een calamiteitenplan is eveneens beschikbaar voor het zwemmen.