Veiligheid

Het zwemmen met mensen met een beperking vereist strenge maatregelen t.a.v. de veiligheid. Binnen de grenzen van een ieders capaciteiten wordt gevraagd aan alle deelnemers, familieleden en vrijwilligers op de hoogte te zijn van:

1/ Het calamiteitenplan van DSO

CALAMITEITENPLAN DSO-BHV UITGAVE 1 1 SEPTEMBER 2013.pdf CALAMITEITENPLAN DSO-BHV UITGAVE 1 1 SEPTEMBER 2013.pdf (1.68 MB)    

2/ Het ontruimingsprotocol van DSO

Protocol ontruiming bij lessen DSO.pdf Protocol ontruiming bij lessen DSO.pdf (15.29 KB)

3/ Toezichthouders protocol

Toezichthouders protocol v 1_1 DSO.pdf Toezichthouders protocol v 1_1 DSO.pdf (46.81 KB)

4/ EHBO & BHV

Diverse vrijwilligers van Stichting DSO zijn in het bezit van erkende EHBO en BHV certificaten. Kopieën van deze certificaten zijn iedere zondagmorgen in te zien in de klapper bij de linker entree van het zwembad (de ingang die DSO deelnemers en vrijwilligers gebruiken).

5/ Registratie (bijna) ongevallen

In het geval zich tijdens de zwemles van Stichting DSO een (bijna) ongeval voordoet, dient te allen tijde daarvan melding gemaakt te worden bij het bestuur van DSO. Dit dient te gebeuren door onderstaand formulier in te vullen door een van de aanwezige toezichthouders en op te sturen (mag digitaal) naar de voorzitter van DSO.

Registratieformulier (bijna) ongevallen DSO.pdf Registratieformulier (bijna) ongevallen DSO.pdf (15.00 KB)