Kosten

Iedere deelnemer is verplicht jaarlijks een bijdrage in de onkosten te vergoeden. De bijdrage is voor seizoen 2017/2018 vastgesteld op €55,- en dient te worden overgemaakt naar rekening IBAN NL84ABNA0575219912. Hiervoor ontvangt u automatisch een factuur.

Begeleiders en deelnemers
Indien u (als ouder of begeleider) betrokken bent bij de begeleiding van één of meerdere deelnemers bestaat de mogelijkheid om tijdens het verblijf in het zwembad, voorzien van het juiste schoeisel (badslippers of blauwe schoen-overtrek-hoezen) de verrichtingen zittend aan de zijkant van het bad waar te nemen. U dient zich te allen tijde tijdens het zwemmen te onthouden van opmerkingen naar de deelnemers en de vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat u toch uw opmerkingen wilt uiten dan heeft u, van 9:30 - 9:45 en van 10:15 - 10:30 gelegenheid de zwemcoördinatoren te spreken.

Algemeen

1/ Stichting DSO committeert zich aan de gedragscode van de zwembadbranche NPZ. Details kunt u vinden op de Download pagina van deze website. 

Indien u een klacht heeft inzake DSO kunt u zich wenden tot het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van DSO. Details staan op de CONTACT/KLACHTEN pagina van deze website. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om klachten te melden via een centraal landelijk telefonisch meldpunt van het NOC-NSF. Details kunt u vinden via onderstaande link: 

http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspuntsport    

2/ Gedurende het zwemmen is het voor vrijwilligers, deelnemers en familieleden ten strengste verboden om foto's te maken!

3/ Stichting DSO werkt nauw samen met de Reddings Brigade Weert.