Kosten

 Iedere deelnemer is verplicht jaarlijks een bijdrage in de onkosten te vergoeden. De bijdrage voor seizoen 2017/2018 is vastgesteld op €100,= en dient te worden overgemaakt naar rekening IBAN NL84ABNA0575219912. Hiervoor ontvangt u automatisch een factuur.

Begeleiders en deelnemers

Indien u (als ouder of begeleider) betrokken bent bij de begeleiding van één of meerdere deelnemers bestaat de mogelijkheid om tijdens het verblijf in de manage de verrichtingen te volgen vanachter de glazen wand in de kantine van het Ruitersport-centrum Laar.

U dient zich ten alle tijden tijdens het paardrijden te onthouden van opmerkingen naar de deelnemers en de vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat u toch uw opmerkingen wilt uiten dan heeft u 10 minuten vooraf aan de les en nadat de les geëindigd is de mogelijkheid de coördinator te spreken.


Het niet doorgaan van lessen


Mochten er door omstandigheden lessen uitvallen, bijvoorbeeld door activiteiten van het Ruitersportcentrum die het geven val les onmogelijk maken,  dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd. U kunt hiervan schriftelijk, mondeling of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Er vindt geen restitutie van lesgeld en of bijdrage plaats.