Maar liefst 8 deelnemers behalen hun officiële zwem-ABC diploma bij DSO

Zondagmorgen 17 juni was het jaarlijkse examen zwemmen. Dit keer bijzonder speciaal, omdat dit voor de eerste keer volgens de nieuwe regels van het zwem-ABC georganiseerd werd. Onder het toeziend oog van Peter Boers, Theo Welbers en Nelly Koenen moest iedereen flink aan de bak.

De examen kandidaten waren goed gemotiveerd en hebben allemaal succesvol het examen afgelegd. IEDEREEN IS GESLAAGD !!!

Tessa van Geneijgen en Mitchel Jacobsz - diploma A

Floris van den Berg, Vera Hendriks, Elena Knarren en Joep Jeurissen - diploma B

Joey Tinnemans - diploma C 

Daarnaast werden natuurlijk ook de DSO kilometer 'vreters' in het zonnetje gezet. De afstandszwemmers kregen allemaal te horen hoeveel kilometer ze in totaal reeds bij DSO hebben afgelegd. Eric Sedee spande de kroon met maar liefst 700 kilometer.......

Onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai kreeg iedereen zijn afstandsoorkonde en zijn diploma. Het was een super gezellige morgen, met speciale dank aan alle vrijwilligers van DSO die de deelnemers hebben opgeleid!