Diploma- & afstandszwemmen

Het behalen van één of meerdere zwemdiploma's
1/ Recreatief bewegen in water is het primaire doel van de zwemafdeling van DSO. Indien deelnemers capaciteiten bezitten om te trainen voor één van de landelijke erkende zwemdiploma's bestaan hiervoor mogelijkheden. U dient er wel rekening mee te houden dat dit individueel zal worden bekeken en de mening van de zwemcoördinatoren bepalend is of men in aanmerking komt voor deelname aan het examenprogramma en de daarbij behorende trainingen.

2/ Indien deelnemers in aanmerking komen voor een landelijk erkend zwemdiploma, zullen de instructielessen gegeven worden door erkende zweminstructeurs. Vooraleer een deelnemer daadwerkelijk op examen mag, wordt hij of zij beoordeeld door instructeurs van de ReddingsBrigade Weert (RBW). Bij een positief advies wordt de deelnemer aangemeld op de landelijke website van de NPZ-NRZ en zal het examen afgenomen worden in aanwezigheid van een onafhankelijke vertegenwoordiger van de NPZ-NRZ. Stichting DSO organiseert het examenzwemmen 1 maal per jaar en wel in de maand juni.

Afstandzwemmen
Sommige deelnemers proberen gedurende de zwemuren, zoveel mogelijk 25 meter banen te zwemmen. De gezwommen banen worden door een speciaal hiervoor aangewezen vrijwilliger genoteerd. Aan het einde van het zwemseizoen wordt de totaal gezwommen afstand vermeld op een oorkonde die tijdens de diploma uitreiking wordt uitgereikt aan de deelnemer.

Op de voorlaatste zwemzondag van het seizoen wordt er diploma gezwommen en vindt er na afloop een feestelijke diploma en certificaten uitreiking plaats, onder het genot van een kopje koffie, een glaasje fris en heerlijke Limburgse vlaai.