Naam:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Woonplaats:
Uw vraag/opmerking:

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting DSO door het formulier hiernaast in te vullen (of een e-mail te sturen naar info@stichtingdso.nl).

Klachten

Indien u als deelnemer, familielid van een deelnemer of als vrijwilliger een klacht heeft inzake Stichting DSO, dan kunt u onderstaand klachtenformulier downloaden, invullen en opsturen naar info@stichtingdso.nl of rechtstreeks naar de vertrouwenspersoon van Stichting DSO, mevr. Laura Indenkleef (voor info zie hieronder).

Klachtenregistratieformulier DSO.pdf Klachtenregistratieformulier DSO.pdf (14.79 KB)

Er bestaat eveneens de mogelijkheid om klachten te melden via een centraal landelijk telefonisch meldpunt van het NOC-NSF. Details kunt u vinden via onderstaande link: 

http://www.watisjouwgrens.nl/vertrouwenspuntsport    

Samenstelling bestuur

Indien u zich wilt wenden tot een van de bestuursleden of coördinatoren, gelieve dit te doen via onderstaand e-mail adres.

Voorzitter:  Hr. Rick Laurens Janse - E-mail: Rick@LaurensJanse.nl of voorzitter@stichtingdso.nl

Penningmeester: Mevr. Ellen de Jong - E-mail: ccellen69@gmail.com

Bestuurslid:   Mevr. Colette Engelhart - E-mail: colettethuis@hotmail.com 

Bestuurslid:  Hr. Peter Camp - E-mail: petercamp70@gmail.com  

Secretaris:   Hr. Erwin Smeets - E-mail: erwin.smeets@kpnmail.nl

Coördinatoren zwemmen:

Mevr. Colette Engelhart - E-mail: colettehuis@hotmail.com

Instructeurs zwemmen:

Henk de Koning

Mart Truijen

Coördinator paardrijden:

Mej. Annique Laurens Janse - tel 0613581081

Vertrouwenspersoon:

Mevr. Laura Indenkleef
Tel. 0689971096
Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
Email: l.indenkleef@amwml.nl

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG):

Stichting DSO conformeert zich aan de AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is. Bijgesloten de Privacy Verklaring van Stichting DSO.

Privacy Verklaring Stichting DSO - mei 2018.pdf Privacy Verklaring Stichting DSO - mei 2018.pdf (116.51 KB 23.05.2018 20:38)

Kamer van Koophandel:

Stichting Door Sport Ontspanning
Kamer van koophandel nummer: 41067662