Aanmelden

Aanmelden kan via de email bij het secretariaat van Stichting DSO of telefonisch via de voorzitter (voor info zie de CONTACT pagina).

Toelating kan alleen geschieden indien de minimum leeftijd 6 jaar is en een verklaring van geen bezwaar door een behandelend arts of specialist is afgegeven. Indien er op dat moment geen plaats is, bestaat de mogelijkheid tot plaatsing op een wachtlijst. Voordat u definitief besluit deel te nemen heeft u de mogelijkheid zich vrijblijvend een aantal malen te oriënteren.

Tijdens deze oriënterende bijeenkomsten (lessen) zal samen met de leiding bekeken worden op welke tijd de deelnemer het beste kan deelnemen aan het zwemmen en welke begeleiding gewenst is.

Afmelden voor een bepaalde dag

Indien deelnemers om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dient men zich vooraf af te melden bij Nelly, te bereiken onder 06-12934902 - bij voorkeur met een SMS of WhatsApp bericht. 
Hierbij geldt de stelregel, hoe eerder hoe beter ! De coördinatoren van het zwemmen kunnen dan hiermee rekening houden en eventueel een aantal vrijwilligers informeren dat hun aanwezigheid niet noodzakelijk is op de desbetreffende dag.