Corona Update 10 mei 2020 - Open brief aan alle Ouders, Verzorgers, DSO Deelnemers en DSO Vrijwilligers:


Het Corona virus houdt nog steeds Nederland in zijn greep. Alle gezamenlijke sport activiteiten, ook die van DSO, zijn per medio maart verboden en iedereen in Nederland moet zich aan strenge regels houden. De afgelopen weken is de situatie wel verbeterd en de Nederlandse Overheid heeft zelfs de regels iets versoepeld, maar het blijft heel voorzichtig manoeuvreren voor iedereen. 

Wat betreft het paardrijden en het zwemmen van DSO zijn de regels echter nog steeds zodanig dat wij als bestuur van DSO niet kunnen garanderen dat de gezondheid van iedereen gewaarborgd is. Derhalve hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om alle DSO sport activiteiten dit seizoen niet meer te hervatten. Bij zowel het paardrijden als ook het zwemmen moeten we ons aan de ‘1,5-meter-regel’ houden en dat is onmogelijk voor het overgrote deel van onze deelnemers en vrijwilligers. Inderdaad zal het binnenzwembad binnenkort weer opengaan, maar de randvoorwaarden die gelden voor zwemmers die er gebruik van willen maken zijn zodanig streng, dat wij als bestuur het niet aandurven om alsnog het zwemseizoen af te maken. Hoelang deze ‘1,5-meter-regel’ van kracht zal blijven is op dit moment niet bekend, maar het baart het bestuur wel zorgen voor de toekomst. 

Hoe zuur deze beslissing om het lopende seizoen niet af te maken ook is, betekent dit dat wij dit jaar geen diploma zwemmen kunnen organiseren, geen mooie buitenritten met de paarden kunnen maken en ook geen gezamenlijk afscheid van het seizoen kunnen nemen. Hoe deze Corona crisis zich verder gaat ontwikkelen is nog onbekend en we blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Op dit moment hebben we geen andere keuze om iedereen van harte te bedanken voor de inzet in dit seizoen en vertrouwen we erop dat we elkaar in september weer gaan zien als het nieuwe seizoen (hopelijk) van start gaat. 

Bij deze het verzoek aan alle ouders, begeleiders, deelnemers en vrijwilligers om de komende maanden de website van DSO goed in de gaten te houden – www.stichtingdso.nl. Op de homepage zullen we gaan aangeven wat exact de planning gaat zijn inzake hervatting van de sportactiviteiten en de exacte data. 

Ten slotte nog een tweetal praktische opmerkingen: 

- omdat er door iedereen wel contributie is betaald voor een ompleet seizoen en dit voortijdig is afgeblazen, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend met de contributie van het komende seizoen 2020-2021; 

- mogelijkerwijs zullen we in het nieuwe seizoen een extra mogelijkheid gaan bieden t.b.v. het diploma zwemmen (1 x eind 2020 & 1 x juni 2021). Een definitief besluit hierover zullen we in het najaar nemen. 

 Als laatste willen we iedereen op dit moment een mooie zomer toe wensen, blijf boven alles gezond en dan gaan we elkaar weer zien in september. Als bestuur hebben we daar alle vertrouwen in!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief dan kunt u een bericht sturen naar info@stichtingdso.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend, 

 

Stichting DSO

Het Bestuur


 

 

 

Doel Stichting DSO

Stichting Door sport Ontspanning stelt zich ten doel, binnen het gebied van de gemeente Weert en randgemeenten, de sportbeoefening door mensen met een beperking te bevorderen. Deze beperking kan zowel lichamelijk- als geestelijk van aard zijn.

Onder de bezielende leiding van een groot aantal vrijwilligers wordt iedere week een groot aantal mensen met een beperking in staat gesteld om op vaste tijdstippen paard te rijden dan wel te zwemmen. Stichting DSO is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers ! Aanmelden via een email naar info@stichtingdso.nl

Historie Stichting DSO te Weert

In 1969 is dank zij de medewerking van velen de Stichting DSO tot stand gekomen. Initieel is men gestart met zwemmen waarna in 1973 de activiteiten zijn uitgebreid met paardrijden. Stichting DSO heeft ook aan de wieg gestaan van een tafeltennisafdeling, welke in 2008 ondergebracht is bij TTV Megacles te Weert. 

Donaties

Stichting DSO is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor donaties onder bepaalde voorwaarden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. Alle donaties aan Stichting DSO, groot en klein, zijn welkom en kunt u storten op bank rekening IBAN NL84 ABNA 0575 2199 12 t.n.v. Door Sport Ontspanning.