Doel Stichting DSO

Stichting Door sport Ontspanning stelt zich ten doel, binnen het gebied van de gemeente Weert en randgemeenten, de sportbeoefening door mensen met een beperking te bevorderen. Deze beperking kan zowel lichamelijk- als geestelijk van aard zijn.

Onder de bezielende leiding van een groot aantal vrijwilligers wordt iedere week een groot aantal mensen met een beperking in staat gesteld om op vaste tijdstippen paard te rijden dan wel te zwemmen. Stichting DSO is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers ! Aanmelden via een email naar info@stichtingdso.nl

Historie Stichting DSO te Weert

In 1969 is dank zij de medewerking van velen de Stichting DSO tot stand gekomen. Initieel is men gestart met zwemmen waarna in 1973 de activiteiten zijn uitgebreid met paardrijden. Stichting DSO heeft ook aan de wieg gestaan van een tafeltennisafdeling, welke in 2008 ondergebracht is bij TTV Megacles te Weert. 

Donaties

Stichting DSO is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor donaties onder bepaalde voorwaarden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. Alle donaties aan Stichting DSO, groot en klein, zijn welkom en kunt u storten op bank rekening IBAN NL84 ABNA 0575 2199 12 t.n.v. Door Sport Ontspanning.